alszik [2/3] A: 1265 ? Olotow [sz.] [szn.] (OklSz.); 1372 u./ alonnÿ [sz.]; aloʒnak (JókK. 4, 86); 1372 u./ megalut [sz.] (JókK. 157); 1416 u./¹ alaſnal ku̇l [sz.] (BécsiK. 61); 1470 alluʒik [] (SermDom. 2: 757); 1490 k. alagionchel [d-j] (ÁbelSzj.); 1508 meg alvvak (DöbrK. 141); 1538 aluasrol [sz.] (Pesti: Nomenclatura C1); 1566 olonnéc (Heltai: Fab. 56); 1807 alszik (Márton J.: MNSz.–NMSz.); nyj. ószik (MTsz.) J: 1 1372 u./ ’az alvás állapotában van | schlafen’ # (); 2 1372 u./ ’halott | ist gestorben’ (JókK. 157); 3 [ki~ik] 1395 k. ’megszűnik égni, kihuny 〈tűz〉 | erlöschen 〈Feuer〉’ # (); 4 [meg~ik] 1470 ’megalvad | gerinnen’ (SermDom. 2: 138) Sz: alut 1265 ? [sz.] [szn.] (); 1416 u./¹ alatom ’altat | einschläfern’ (BécsiK. 184) | alvás 1416 u./¹ () | alatta 1416 u./² alattoc ‹hat-i igenév› (MünchK. 33ra) | alhatatlan 1416 u./² alhatatlan ’ki nem hunyó | unauslöschlich’ (MünchK. 45va) | aluszékony 1550 k. alozekonsag [sz.] (KolGl.)

alvad A: 1843 alvadó [sz.] (Nszt.) J: ’megalszik, kocsonyásodik | gerinnen 〈intrans.〉’ #

alvaszt A: 1859 alvasztékony [sz.] (OrvH. 1859. ápr. 10.: 235) J: ’〈folyadékot〉 úgy kezel, hogy megalvadjon | gerinnen machen 〈trans.〉’ #

A szócsalád alapja, az alszik örökség, finnugor kori tő magyar képzővel. |  ≡  A tőhöz vö. vog.  (R.) alalaχ ’alszik’; osztj.  (V.) ăla- ’ua.; fekszik; kiterjed’; md.  (E.), (M.) udo- ’alszik’; lp.  (norv.) oađđe- ’ua.’ [fgr. *oδa- ’alszik, fekszik’].  ≋  Megfelelői: török ūdı̈-, ūdu-; mong. umta: ’alszik’.  ⌂  A fgr. *δ > m. l hangváltozáshoz vö. →fal², →nyél stb. Az alszik eredetileg -sz gyakorító képzővel keletkezett, habár bizonyos származékokban (vö. alut, alvás stb.) az al- változat őrződött meg. A tőváltozatok már önálló magyar belső fejlődés során keletkeztek. A 2. jelentés eufemizmus; vö. ném. einschlafen ’álomba merül; elhuny, meghal’; rom. adormi ’alszik; meghal’; stb. A 3. jelentés a magyarban keletkezett. A 4. jelentéshez vö. csuv. śi̮vǝ̑r- ’alszik; megalvad’.

Az alvad származékszó. |  ⌂  A -v-s tőváltozatból jött létre -d gyakorító-kezdő igeképzővel.

Az alvaszt származékszó. |  ⌂  A -v-s tőváltozatból jött létre -szt műveltető képzővel.

A szócsaládhoz még |  ⌘  Az alvad és az alvaszt nyelvújítási alkotás.

EtSz. álom a.; NyK. 51: 116; MSzFE.; TESz.; EWUng. ágy, alamuszi, alél, álom, hétalvó, olt², ótvarUN UEW. № 660