Jelek

1. A SZÓCIKK BÁRMELY RÉSZÉBEN

Jel Jelentése
‹› szófaji jelölések
utalás az ÚESz. más főcímszavára
(↑) utalás a szócikkben már előfordult adat locusára/jelentésére stb.
(↓) a szócikkben később locusolt/magyarázott adat

2. SZÓCIKKFEJ

Jel Jelentése
kihalt szó
archaikus szó
× nyelvjárási szó
[1] tőtípus számkódja

3. SZÓTÖRTÉNET

Évszámok

Jel Jelentése
[évszám] kikövetkeztett évszám
*évszám/évszám a csillagos évszámmal jelölt forrásba a második számmal jelölt évben betoldott (interpolált) adat
(†évszám) korábbra datált (antedatált) oklevél hamisított, a szótörténetben figyelmen kívül hagyott évszáma
évszám/ másolatban ránk maradt kéziratos vagy későbbi kiadásban ismert nyomtatott nyelvemlék keletkezési ideje (a másodlagos évszám nélkül)

Adatok

Jel Jelentése
? kérdésesség jele (dátum, alakváltozat, jelentés stb. előtt)
[ɔ: ...] hibás, rontott adat javítása
[✐] átírt (későbbi írásmódú) alak
[ ... □] a címszóval egyenértékes alak
ikes ige legkorábbi adata, amely az ikes ragozást dokumentálja

Jelentések

Jel Jelentése
# köznyelvi (általánosan ismert) jelentés

4. ETIMOLÓGIA

Jel Jelentése
az etimológiai összefoglalások bevezetője (a nyomtatott nézetben)
az összes alcímszóra vonatkozó etimológiai közlés bevezetője
fonetikai-fonológiai váltakozás
: morfológiai váltakozás
< a származtatás jele
> a változás jele
* kikövetkeztetett (nem adatolható) alak

Etimológiai blokkok bevezető jelölései

Jel Jelentése
átadó vagy rokon nyelv(ek) adata(i)
a magyarban
⇒⌂ a magyarba
más nyelvekben
⌂⇒ a magyarból
idetartozik
nem tartozik ide
talán idetartozik
elutasított etimológia
nyelvújítási képződmény
rétegnyelvi adat

5. FELHASZNÁLT IRODALOM ÉS HIVATKOZÁSOK

Jel Jelentése
felhasznált irodalom
hivatkozás az ÚESz. kapcsolódó szócikkeire
• Vö. hivatkozás az ÚESz. kapcsolódó szócikkeire (a nyomtatott nézetben)
UN Uralonet hivatkozások a kapcsolódó alapnyelvi alakokra
Nszt hivatkozás a Magyar nyelv nagyszótára kapcsolódó szócikkeire