Nyelvek és nyelvváltozatok rövidítései és feloldásuk

Az alábbi listában az összes olyan nyelv szerepel, amelyből adat található a szótárban. A ritkán idézett nyelveket teljes formájukban közöljük. Egyes törökségi adatokra forrásuk rövidítésével utalunk.

Rövidítés Rövidítés kifejtése
AH. → Irodalom- és forrásjegyzék
akkád
  (óakkád)
alán
albán
algonkin
aln. alnémet
  (óafrank) óalsófrank
  (óaln.) óalnémet
  (kaln.) középalnémet
  (úaln.) újalnémet
alt. altaji
amhara
ang. angol
  (am.) amerikai angol
  (kang.) középangol
  (óang.) óangol
  (sk.) skóciai angol
Ar. → Irodalom- és forrásjegyzék
arab
  (alg.) algériai arab
  (é.-afr.) észak-afrikai arab
  (hisp.) hispániai arab
  (szic.) szicíliai
arámi
  (talm.) talmudi arámi
araukán
a.-szorb alsószorb
ausztrál
  (Port Jackson)
  (kamilaro)
ausztronéz
az. azeri
av. avesztai
balkár
bar. barabatatár
bask. baskír
besenyő
blg. bolgár
  (óblg.) óbolgár
bolgD. dunai bolgár
bur. burját
CC. → Irodalom- és forrásjegyzék
cig. cigány
  (ang.) angliai
  (balk.) balkáni
  (balt.) balti
  (cseh.) csehországi
  (erd.) erdélyi
  (fr.) franciaországi
  (h.) magyarországi
  (hv.) horvátországi
  (le.) lengyelországi
  (lov.) lovari
  (ném.) németországi
  (ol.) olaszországi
  (rom.) romániai
  (szb.) szerbiai
  (szlk.) szlovákiai
csag. csagatáj
cseh
  (ócseh)
  (morva) morvaországi
cser. cseremisz (mari)
  (B.) birszki
  (KH.) kozmogyemjanszki (hegyi)
  (C.) carevokoksajszki
  (M.) malmizsi
  (U.) urzsumi
  (Uf.) ufai
cserkesz
csukcs
csuv. csuvas
dalm. dalmát
dák
dán
  (ódán)
dargin
digór
dravida
egyh. szl. egyházi szláv
  (mold.) moldvai
előárja
eszkimó
  (K.) keleti eszkimó
észt
f.-or. fehérorosz
fgr. finnugor
etruszk
finn
finn-permi
flam. flamand
fr. francia
  (D.) dél-francia
  (G.) genfi
  (gasc.) gascogne-i
  (kfr.) középfrancia
  (lot.) lotaringiai
  (norm.) normandiai
  (ófr.) ófrancia
  (pik.) pikárd
  (vall.) vallon
f.-szorb felsőszorb
gag. gagauz
germán
gót
  (Kr.) krími gót
gör. görög
  (aiol)
  (att.) attikai
  (bibl.) bibliai görög
  (biz.) bizánci
  (dór)
  (ión)
  (kés.) kései görög
  (szic.) szicíliai
  (trák)
grúz
hak. hakasz
halha
hanti → osztják (osztj.)
héber
  (fön.) föníciai
  (kés.) kései héber
  (le.) lengyelországi
  (pal.) palesztinai
  (rabb.) rabbinikus héber
  (talm.) talmudi héber
  (ú.) újhéber
hind. hindusztáni
holl. holland
  (kholl.) középholland
Houtsma → Irodalom- és forrásjegyzék
hvárezmi
hv. horvát
indoeurópai
illír
IM → Irodalom- és forrásjegyzék
ír
  (kír) középír
  (óír)
iráni
izlandi
  (óizl.) óizlandi
jakut
japán
jen. jenyiszeji szamojéd
jidd. jiddis
  (h.) magyarországi
  (ném.) németországi
juk. jukagír
jur. jurák szamojéd
kalm. kalmük
kam. kamassz szamojéd
karj. karjalai
kar. karaim
karacs. karacsáj
karag. karagassz
Kāšγ. → Irodalom- és forrásjegyzék
kaz. kazah
kazár
kat. katalán
KB. → Irodalom- és forrásjegyzék
kelta
  (ókelta)
kecsua
kínai
  (D.) déli
  (É.) északi
  (ókín.) ókínai
kipcs. kipcsak
kirg. kirgíz
kkalp. karakalpak
koj. kojbál
komi → zürjén (zürj.)
korják
köztörök
kperzsa középperzsa
ktör. középtörök
kun
kum. kumük
kurd
lák
lat. latin
  (balk.) balkáni
  (e.) egyházi
  (fön.) föníciai
  (h.) magyarországi
  (k.) középlatin
  (kés. k.) kései középlatin
  (kés.) kései latin
  (le.) lengyelországi
  (ol.) olaszországi
  (ólat.) ólatin
  (skol.) skolasztikus
  (tud.) tudományos
  (ú.) újkori latin
  (vulg.) vulgáris
le. lengyel
  (szil.) sziléziai
leb. lebedtatár
lett
litv. litván
  (ólitv.) ólitván
lív
lp. lapp (számi)
  (I.) inari
  (K.) kolai
  (L.) lulei
  (norv.) norvéglapp
  (Wfs.) wefseni
lűd
m. magyar
  (óm.) ómagyar
  (ősm.) ősmagyar
mac. macedón
maláj
mandzsu
mandinka
mandzsu-tunguz
manysi → vogul (vog.)
mari → cseremisz (cser.)
md. mordvin
  (E.) erza
  (M.) moksa
mong. mongol
  (kmong.) középmongol
mot. motor szamojéd
ném. német
  (a.-szász) alsószász
  (al.) alemann
  (au.) ausztriai
  (B.) bécsi
  (baj.-osztr.) bajor-osztrák
  (bajor)
  (báns.) bánsági
  (D.) déli
  (DNy.) délnyugati
  (E.) elzászi
  (f.-ném.) felsőnémet
  (feln.) felnémet
  (frank.) frankföldi
  (h.) magyarországi
  (K. k.-ném.) keleti középnémet
  (holl.) hollandiai
  (K.) keleti
  (Kr.) karintiai
  (k.-frank) középfrank
  (k.-ném.) középnémet
  (kés. kfn.) kései középfelnémet
  (kfn.) középfelnémet
  (kor. úfn.) korai újfelnémet
  (L.) lotaringiai
  (Ny. k.-ném.) nyugati középnémet
  (óbajor)
  (ófn.) ófelnémet
  (ószász)
  (Raj.) Rajna-vidéki
  (St.) stájerországi
  (sváb)
  (svájci)
  (szász)
  (szász E.) erdélyi szász
  (szász Sz.) szepesi szász
  (szil.) sziléziai
  (szlk.) szlovákiai
  (szln.) szlovéniai
  (T.) tiroli
  (Tür.) türingiai
obi-ugor
óe. szl. óegyházi szláv
óegyiptomi
óész. germ. óészaki germán
ófrank
óind
óiráni
ojrát
ol. olasz
  (abr.) abruzzói
  (anc.) anconai
  (bol.) bolognai
  (bre.) bresciai
  (com.) comói
  (comel.) comelicói
  (Cortina d'Ampezzo)
  (D.) délolasz
  (É.) északolasz
  (em.) emíliai
  (feltr.) feltrinói
  (ferr.) ferrarai
  (fir.) firenzei
  (fri.) friuli
  (gen.) genovai
  (giul.) júliai
  (isztr.) isztriai
  (kal.) kalábriai
  (liv.) liviallongói (vagy bellunói)
  (lomb.) lombardiai
  (mant.) mantovai
  (mil.) milánói
  (mod.) modenai
  (náp.) nápolyi
  (pad.) padovai
  (párm.) pármai
  (pav.) paviai
  (per.) perugiai
  (piem.) piemonti
  (pis.) pisai
  (pist.) pistoiai
  (pol.) polesanói (DK-Isztria)
  (rom.) romagnai
  (sien.) sienai
  (sol.) Sole-völgyi
  (svájci)
  (szic.) szicíliai
  (tessini)
  (toszk.) toszkán
  (trent.) trentói
  (trieszti)
  (v.-ven.) vittorio-venetói
  (val.) valsuganai
  (vel.) velencei
  (ver.) veronai
  (vic.) vicenzai
olonyeci
óor. óorosz
óperzsa
óporosz
or. orosz
  (e.) egyházi orosz
oszm. oszmán
osz. oszét
  (K.) keleti
  (Ny.) nyugati
osztj. osztják (hanti)
  (C.) cingalai
  (DN.) felső-demjankai
  (DT.) alsó-demjankai
  (É.) északi
  (Fil.) fili
  (I.) irtisi
  (J.) jugáni
  (Kam.) kamini
  (Kaz.) kazimi
  (Ko.) kondai
  (Kr.) krasznojarszki
  (Likr.) likriszovszkojei
  (Mj.) malij-jugáni
  (Ni.) nizjami
  (O.) obdorszki
  (Szin.) szinjai
  (Trj.) tremjugáni
  (V.) vachi
  (Vj.) vaszjugáni
  (VK.) verchnye-kalimszki
ótörök
örm. örmény
ősárja
ősiráni
őspermi
permi
plb. poláb
port. portugál
  (br.) brazíliai portugál
prákrit
prov. provanszál
  (óprov.) óprovanszál
Rabγ. → Irodalom- és forrásjegyzék
rom. román
  (arom.) aromán
  (E.) erdélyi
  (isztr.) isztroromán
  (M.) moldvai
  (megl.) meglenoromán
rrom. rétoromán
  (E.) engadini
  (L.) ladin
sór
sp. spanyol
  (arg.) argentínai spanyol
  (d.-am.) dél-amerikai spanyol
sumér
svéd
  (ósvéd)
szal. szalár
szam. szamojéd
számi → lapp (lp.)
szárd
szb. szerb
  (e. szb.) egyházi szerb
  (ószb.) ószerb
szbhv. szerbhorvát
  (boszn.) boszniai
  (Ča) ča nyelvjárás
  (dalm.) dalmáciai
  (Kaj) kaj nyelvjárás
  (Što) što nyelvjárás
szelk. szelkup szamojéd
szláv
szlk. szlovák
  (K.) keleti szlovák
  (Köz.) középszlovák
  (Ny.) nyugati szlovák
  (ószlk.) ószlovák
szln. szlovén
  (V.) vend
szogd
tajgi tajgi szamojéd
tar. tarancsi
tat. tatár
  (dobrudzsai)
  (Kaz.) kazanyi tatár
  (Kr.) krími tatár
tel. teleut
Tefs. → Irodalom- és forrásjegyzék
trák
tob. toboli tatár
tokhár
tung. tunguz
török
türk
türkm. türkmén
tuv. tuvai v. tuvin
tvg. tavgi szamojéd
udmurt → votják (votj.)
ugor
ujg. ujgur
  (mod.) modern ujgur
újgör. újgörög
újperzsa
  (kor.) korai újperzsa
ukr. ukrán
  (Kárp.) Kárpát-ukrán
ulcsa
umb. umber
uráli
üzb. üzbég
vepsze
vog. vogul (manysi)
  (AK.) alsó-kondai
  (AL.) alsó-lozvai
  (D.) déli
  (DVag.) déli vagilszki
  (É. ) északi
  (FK.) felső-kondai
  (FL.) felső-lozvai
  (Ju.) jukondai
  (K.) kondai
  (KK.) közép-kondai
  (KL.) közép-lozvai
  (P.) pelimi
  (Szi.) szigvai
  (Szo.) szoszvai
  (T.) tavdai
votj. votják (udmurt)
  (G.) glazovi
  (J.) jelabugai
  (K.) kazáni
  (M.) malmizsi
  (MU.) malmizs-urzsumi
  (Sz.) szarapuli
  (Uf.) ufai
wal. walesi
zürj. zürjén (komi)
  (AV.) alsó-vicsegdai
  (FV.) felső-vicsegdai
  (I.) izsmai
  (KP.) keleti permják
  (Le.) letkai
  (Lu.) luzai
  (P.) permják
  (Pecs.) percsorai
  (Pr.) prupi
  (Sz.) sziszolai
  (Ud.) udorai
  (V.) vicsegdai
  (Vm.) vimi