Tőtípusok

A sajátos magyar morfofonológiai jelenségeket a következő szavak képviselik:

Igék

[1] bomol- : boml- (→ bont)
csörög- : csörg- (→ csörög)
[2/1] ró- : rov- (→ ró)
lő- : löv- (→ lő)
vív- : ví- (→ vív)
bú- : búv- : búj- (→ bújik)
[2/2] i- : iv- : isz- (→ iszik)
të- (té-) : tev- : tesz- (→ tesz)
[2/3] al- : alv- : alu- : alsz- : alud- (→ alszik)
cselekv- : cseleksz- : cseleked- (→ cselekedik)
[3] tanakod- : tanaksz- (→ tanakodik)
teleped- : telepsz- (→ telepedik)

Névszók

[4] bokor- : bokr- (→ bokor)
fegyelem- : fegyelm- (→ fegyelem)
[5] borjú- : borj(a)- (→ borjú)
hosszú- : hossz(a)- (→ hosszú)
[6] ajtó- : ajta- (→ ajtó)
mező- : meze- (mezé-) (→ mező)
bíró- : bíra- (bírá-) (→ bíró)
[7/1] ló- : lov- (→ ló)
hű- : hiv- (→ hű)
[7/2] daru- : darv- (→ daru)
tetű- : tetv- (→ tetű)
[8] cseh (ejtsd: [tʃɛ]): cseh- (→ cseh)