Rövidítések

Az ÚESz.-ben alkalmazott magyar és német nyelvű rövidítések jegyzéke

Magyar

Rövidítés Rövidítés kifejtése
a. is alatt is
A: alakváltozat
beálló mn-i igenév beálló melléknévi igenév
bef mn-i igenév befejezett melléknévi igenév
e. előtt (évszámot követően)
fn főnév
foly mn-i igenév folyamatos melléknévi igenév
hat-i igenév határozói igenév
hn. helynév
hsz határozószó
htl névelő határozatlan névelő
htl névm határozatlan névmás
ik igekötő
isz indulatszó
J: jelentés
k. körül (évszámot követően)
ksz kötőszó
mn melléknév
mn-i igenév melléknévi igenév
módsz módosítószó
msz mondatszó
mut névm mutató névmás
N. népnyelvi
névm névmás
nsz névszó
nyj. nyelvjárási (a szótörténetben)
R. régi nyelvi (szóadat előtt)
R: megszilárdult ragos alakulat
Sz:, sz. származék
számn számnév
szem névm személyes névmás
szn. személynév
tkp. tulajdonképpen
u. után (évszámot követően)
ua. ugyanaz
uo. ugyanott
vki valaki
vmi valami
vö. vesd össze

Német

Rövidítés Rövidítés kifejtése
Abl. Ableitung
abstr. abstrakt
Abstr. Abstraktum
Adj. Adjektiv
adj. adjektivisch
Adv. Adverb
adv. adverbial
ähnl. ähnlich
Akk. Akkusativ
Arg. Argot
Attr. Attribut
attr. attributiv
Bed. Bedeutung
bes. besonders
Dat. Dativ
Dial. Dialekt
ds. dasselbe
E. Ende
eigtl. eigentlich
etw. etwas
evtl. eventuell
Fem. Feminium
Fluchw. Fluchwort
FN. Familienname
Grundw. Grundwort
haupts. hauptsächlich
jmd jemand
jmdm jemandem
jmdn jemanden
konkr. konkret
Lok. Lokativ
Morph. Morphologie
morph. morphologisch
neutr. neutral
Neutr. Neutrum
Obj. Objekt
obj. objektiv
od. oder
ON. Ortsname
onomatop. onomatopoetisch
Pass. Passiv
pejor. pejorativ
Phon. Phonetik
phon. phonetisch
Pl. Plural
poss. possessiv
Poss. Possessivum
Präd. Prädikat
präd. prädikativ
Präf. Präfix
Präp. Präposition
Präs. Präsens
Schimpfw. Schimpfwort
Sem. Semantik
sem. semantisch
Sf. Suffix
Sg. Singular
Spr. Sprache
Sublat. Sublativ
Synt. Syntagma
synt. syntaktisch
Temp. Temporal-
Term. Terminativ
u. um
ung. ungarisch
usw. und so weiter
Var. Variante
versch. verschieden
VN. Volksname
vulg. vulgär
W. Wort
wahrsch. wahrscheinlich
Z. Zeit