fej-

fejdísz A: 1830 fejdíszt (Európa 8: 8); 1835 fejdísz (NSz.) J: ’vmiféle ékesség a fejen 〈általában virágdísz, koszorú, tolldísz, korona stb.〉 | Kopfputz’ | fejhang A: 1838 fejhangok (NSz.) J: ’a beszédben és énekben használt hangtól eltérő módon képzett, a szokásosnál magasabb (kellemetlen hangzású) emberi hang | Kopfstimme’ | fejhossz A: 1840 fej hosszat (NSz.) J: ’〈sportban:〉 az előre nyújtott fejének hosszúsága, mint előny v. hátrány | Kopflänge’ | fejkendő A: 1832 fejkendőt (Mulattató VII: 123); 1844 fejkendő (NSz.) J: ’fejen hordott, díszes, női kendő | Kopftuch’ | Ilyenek még: fejléc ’lapok felső szélén (v. új fejezet előtt) alkalmazott szalagszerű díszítmény | Kopfleiste 〈Buchdruckerei〉’ (1889: MIparműv. 4/1: V.); fejvadász ’az, aki emberekre vadászik, bérgyilkos | Kopfjäger’ (1880: FöldrKözl. 187); fejhallgató ’fülhallgató | Kopfhörer’ (1891: VasútiKK. 1891. okt. 9.: 1083)

Tükörfordítások előtagja, azonos a →fej² szóval. |  ≡  A tükörfordítások német minta alapján keletkezett összetett szók; vö. ném. Kopfputz ’fejdísz’, Kopfstimme ’fejhang’, Kopflänge ’fejhossz’, Kopftuch ’fejkendő’; stb.  ≋  Megfelelői: ol. ornamento di testa; or. головной убор stb.: ’fejdísz’; ang. head-voice; fr. voix de téte; stb.: ’fejhang’; fr. d'une téte; ol. per una testa; stb.: ’egy fejhosszal’; ang. head shawl; ol. fazzoletto da testa; stb.: ’fejkendő’ stb.

TESz. fejhang a., fejléc a.; EWUng. dísz, fej², hang, hosszú, kendő