farkas-

I  farkaskasza A: 1395 k. farkaſſkuſa [ɔ: farkaſſkaſa] (BesztSzj. 124.) J: ’három pengéjű lándzsa; pengékből álló egy fajta csapda | Art Lanze mit drei Klingen; Art Falle aus scharfem Messer’II  farkasalma A: 1470 k. farkaſalma (CasGl. 10.) J: ’sárga virágú gyógynövény, gyökere csípős mérget tartalmaz | Osterluzei (Aristolochia)’ | farkashárs × A: 1470 k. farkaſhas (CasGl. 49.) J: ’egy fajta, a boroszlánfélék családjába tartozó növény | Seidelbast’ | farkas × A: 1578 Farkas fuͤ (NySz.) J: ’sisakvirág | Wolfswurz’ | Ilyenek még: farkasbab ’a hüvelyesek családjába tartozó, aranysárga virágú takarmánynövény; sárga csillagfürt | Wolfsbohne (Lupinus luteus)’ (1578: NySz.); farkastejfű ’kutyatej, pitypang | Wolfsmilch’ (1604: Szenczi Molnár: Dict.); farkasgyökér ’sisakvirág | Wolfswurz’ (1767: Pápai Páriz–Bod: Dict.)III  farkasseb A: 1510 farkas ſeb (PéldK. 24) J: ’rosszindulatú, fekélyes bőrbetegség; bőrrák | Hautwolf; Hautkrebs’ – De vö. 1508 farkasnac sebeuel ’ua.’ (NádK. 703) | farkasvar A: 1533 Farkas var (Murm. 904.) J: ’sárgaság | Gelbsucht’ | farkashályog × A: 1577 k. Farkas halÿog (OrvK. 72) J: ’farkasvakság | Nachtblindheit’ | farkasvakság A: 1865 farkasvakság (OrvH. 1865. dec. 24.: 92) J: ’szembetegség, amelynek az a tünete, hogy a beteg szürkületben alig v. semmit sem lát | Nachtblindheit’ | Ilyenek még: farkasbetegség ’bőrfarkas; bőrrák | Hautwolf; Hautkrebs’ (1631: NySz.); farkasfene ’bőrfarkas | Hautwolf’ (1792: Baróti Szabó: KisdedSz.)IV  farkasfog A: 1516 u. farkas fog (Nyr. 34: 202) J: 1 1516 u. ’fogazott levelű mocsári növény | Zweizahn (Bidens)’ (); 2 1656/ ? ’ember, állat rendellenesen nőtt v. számfeletti foga | Wolfszahn’ (Magyary-Kossa: OrvEml. 2: 291), 1786 ’ua.’ (NSz.); 3 1883 ’cikcakk vonalú ruhaszegély | Zackenlitze’ # (Nyr. 12: 48) | farkastorok A: 1840 farkas-torok (MTsz.) J: ’rendellenesen fejlődött emberi szájpadlás, amely két oldalról nem záródik teljesen, s így a rajta levő hasadékon keresztül a szájüreg az orrüreggel összeköttetésben van | Wolfsrachen’ # | Ilyenek még: farkaséhség ’rendkívül nagy éhség | Wolfshunger’ (1787: NSz.); farkaséhes ’nagyon éhes | heißhungrig’ (1847: NSz.); farkasszem(et néz) ’dacosan, kihívóan néz vkire; tartósan, mereven, szemrebbenés nélkül néz vkinek a szemébe 〈gyermekjáték〉 | jmdm trotzig, arrogant in die Augen sehen; mit jmdm „wer lacht zuerst" spielen’ (1792: NSz.)V  farkasordító A: 1786 Farkas ordító (NySz.) J: ‹mn› 1786 ’rendkívüli hideg, fagyos 〈időjárás〉 | außerordentlich frostig 〈Kälte, Wetter〉’ # () | ‹fn› 1825 ’fűtetlen, nagyon hideg helyiség | ungeheizter, sehr kalter Raum’ (NSz.)

Összetett szavak előtagja, azonos a →farkas főnévvel. |  ⌂  A farkaskasza értelmezése némileg bizonytalan: nagy valószínűséggel egy fajta csapdát jelöl, amely kasza alakú pengékből áll. A szó a régi és népnyelvben csak szólásokban élt; vö. farkaskaszára vet ’vkit veszélybe sodor, visz’  (1636: NySz. kasza a.). A magyar összetétel esetleg nem független a ném. Wolfseisen ’vasból készült farkascsapda’ szótól. A 2. csoport összetételei mérgező, ill. ehetetlen növényekre vonatkoznak; hasonló jelentéstani motivációhoz vö. ném. Wolfsapfel ’farkasalma’; fr. raisin de loup ’farkasszőlő’; ol. fava del lupo ’csillagfürt’; stb. A 3. csoportban az előtag a szenvedés, fájdalom rosszindulatú, nehéz vagy kellemetlen természetére vonatkozik; a farkashályog, farkasvakság jelentéséhez vö. esetleg fr. entre chien et loup ’alkonyat, szürkület’, tkp. ’kutya és farkas között’. A 4. csoport összetételeiben az előtag valamilyen hasonlóságot fejez ki; a farkaséhség jelentéséhez vö. ném. Wolfshunger; ang. wolfish hunger; fr. faim de loup; stb.: ’farkaséhség’; a farkastorok jelentéséhez vö. lat.  (tud.) faux lupina; ném. Wolfsrachen; fr. gueule-de-loup; stb.: ’farkastorok’; mindkét magyar összetett szó esetleg tükörfordítás lehet. A farkasordító metonimikus jelentése erdetileg ’‹olyan hideg›, amikor a lakóhelyek közelébe elmerészkedő farkasok ordítását hallani’ lehetett. – A második tag (címszók kivételével): vakság (→vak), ordító (→ordít) stb.

O. Nagy: MiFán 97; TESz.; NyK. 75: 43; EWUng. alma, farkas, fog², ¹, hályog, hárs, kasza, ordít, seb¹, torok, vak, var