ez² × A: 13. sz. közepe/ ? (ÓMS.); 1372 u./ (JókK. 90) J: ’〈határozott névelő〉 | der, die, das 〈Artikel〉’

e² × A: 1416 u./¹ émv (BécsiK. 63); 1416 u./² é (MünchK. 75ra); 1519 k. ee (DebrK. 497) J: ’〈határozott névelő〉 | der, die, das 〈Artikel〉’

Szófajváltás. |  ⌂  Az →ez¹, ill. az →e¹ névmásokból keletkeztek. A mutató névmások kijelölő jelzői helyzetben hangsúly- és nyomatékvesztéssel váltak határozott névelőkké, több évszázadon át tartó folyamat eredményeként.

EtSz.; MNy. 49: 348; TESz. ez a.; Benkő: ÁrpSzöv. 257; EWUng. ez¹