ez¹ A: 12. sz. vége/ (HB.); 1416 u./² èbbèn [r.] (MünchK. 67va); 1493 k. eez (FestK. 19); 1512 k. edzig (WeszprK. 38r); 1549 ęz (MNyTK. 8: 13) J: ’emez, a közelebb levő | dieser’ # Sz: ezen 13. sz. eleje/ ’emez, a közelebb levő | dieser’ (KTSz.) | ezten 1519 ezten nap ’rendszeres időszakot követő, rá következő 〈pl. nap〉 | auf eine regelmäßige Zeitspanne folgend 〈zB. Tag〉’ (JordK. 19) R: ezért 1416 u./² Eʒert (MünchK. 24vb) | ezzel 1525 k. (NyK. 28: 77)

e¹ A: 1372 u./ Ekeppen (JókK. 1); 1416 u./¹ èhèlꝛo̗̗l (BécsiK. 4); 1470 eh (SermDom. 2: 238) J: ’emez, a közelebb levő | dieser’ # R: erre 1372 u./ erre (JókK. 76) | erről 1372 u./ erewl (JókK. 5) | ebben 1416 u./² () – de 1372 u./ eʒben (JókK. 75) | ebből 1416 u./² èbbo̗l (MünchK. 32va) – de 1372 u./ eʒbelewl (JókK. 68) | eddiglen 1416 u./² èddèglèn (MünchK. 82va) | ehhez 1416 u./² èhheʒ (MünchK. 28rb) | ennek 1416 u./² ènn ͨ(MünchK. 14ra) – de 1372 u./ eʒnek (JókK. 113) | ettől 1416 u./² ètto̗̗l (MünchK. 102ra) | ebbe 1416 u./³ ebbé (AporK. 72) | ennél 1495 e. ennel (GuaryK. 74) | evvel 1495 e. ewel (GuaryK. 18) | eddig 1512 k. () | ekkor 1528 ekor (SzékK. 257) | ekként 1532 ekken (TihK. 244)

A szócsalád alapja, az →e¹ valószínűleg örökség az uráli korból. |  ≡  Vog.  (T.)  ’most’; osztj.  (V.) in, it ’most’, (Szin.) ı̆t ’egy; az, a túlsó’; zürj.  (Sz.) etaje̮ ’ez’, (V.) esije̮ ’az, amaz’; votj.  (R.) iče, (K.) əče ’ilyen, olyan’; md.  (E.) eťe ’ez’ (ťe ’ua.’), eśe ’az, a túlsó’ (śe ’ua.’), (M.) esa ’ott, oda’; finn että ’hogy ‹kötőszó›’, ell- ’ha ... nem’; – jen. eke, eko ’ez itt’; kam. idə ’ez (itt), az (ott)’ [uráli *i ’ez’].  ≋  Megfelelői: mong. ene ’ez’; mandzsu i ’ő’; lat. is, ea, id ’ua.; a, az’; stb.  ⌂  Az →ez¹ alak z-je névmásképző, amely esetleg már a finnugor vagy ugor alapnyelvben a tőhöz járulhatott. Emellett szólnak egyes rokon nyelvek t-s alakjai, de ennek ellentmond az a körülmény, hogy az →e¹ névmás a korai ősmagyarban bizonyosan önálló alakként létezett; vö. →így, →innen, →itt stb. Az →e¹ a későbbi magyar e közvetlen előzménye lehetett, vagy esetleg elvonással keletkezhetett az ennek, erről, ettől stb. szavakból (vö. még →az¹). Az ezen származék -n névmásképzővel keletkezett. A különféle határozóragokkal megszilárdult alakulatok a névmás e¹ alakváltozatából is keletkezhettek magánhangzóközi nyúlással (pl. ehez > ehhez). Valószínűbb azonban, hogy a legtöbb ilyen alakulat az ez¹ alakból jött létre hasonulással (pl. ezhez > ehhez). Vö. 1529 e.enek(VirgK. 34), 1372 u./eʒnek(), 1416 u./²ennek(MünchK. 14ra); 1529 e.ebwl(VirgK. 34), 1372 u./eʒbelewl, ebbelewl(JókK. 68, 76); 1372 u./erewl(), 1456 k.eʒrel(SermDom. 2: 254), 1476 k.errwl(SzabV. 8); stb. Vö. még 1495 e.ekketto̗bo̗l(GuaryK. 18); (N.) őre ’ide’  (MTsz.); stb. Az eddig megszilárdult ragos alakulat szó belseji d-je az ez névmás -z képzőjének hangtani változata lehet.  ∼  Az ehejt ’itt; azonnal; ezúttal’  (1816: Gyarmathi: Voc. Ahajt a.) az →e¹ és a -t helyhatározó-ragos →hely összetétele, amely ma csak nyelvjárásokban él.

EtSz.; MSzFE.; TESz. ez a., ehejt a. is; NyK. 78: 286; Bárczi: HBEl. 144; EWUng. az¹, -beli, -e, egy, ekkédig, em-, én, ennyi, és, esztendő, ez², ezennel, -fajta, -féle, ide, igen, így, ihol, ily, im-, íme, innét, ipse, is, itt, -képpen, -kora, mind-UN UEW. № 125