esszé A: 1831/ Essayt (NSz.); 1880 esszé (MagyLex. 7: 150) J: ’művészi formában írt tanulmány | Essay’

esszéista A: 1865 esszéista (Nszt.); 1880 essayistáknak (MagyLex. 7: 151); 1932 esszéista (Sauvageot: FrMSz. essayste a.) J: ’esszéíró | Essayist’

Nemzetközi szók. |  ≡  Ném. Essay; ang. essay; fr. essai; stb.: ’esszé’; – a franciában keletkezett [jelentéselkülönülés a fr. essai ’kísérlet, próba’ szóból < lat. exagium ’megmérés; súly’] | ném. Essayist; ang. essayist; fr. essayiste; stb.: ’esszéíró’. Irodalomtudományi szakszóvá M. E. de Montaigne francia humanista Essais1580, ill. F. Bacon angol filozófus Essays1597 című műve alapján vált. Az angolból terjedt el.  ⇒⌂  A magyarba német és francia közvetítéssel kerültek át; az esszéista latinosított végződésű.

TESz.; EWUng. ágál