epizód A: 1788 u./ episodion (NSz.); 1789 Episóda (Gáldi: Szótir. 32); 1804 Epiſodium (I.OK. 30: 257); 1817 episodok (NSz.); 1827 epizód (NSz.); 1886 épizód (NSz.) J: 1 1788 u./ ’közbeszúrt esemény 〈drámában stb.〉 | eingeschobene Nebenhandlung 〈im Drama usw.〉’ (); 2 1810/ ’jelentéktelen eset | unbedeutendes Ereignis’ (NSz.)

Nemzetközi szó. |  ≡  Ném. Episode; ang. episode; fr. épisode; stb.: ’epizód’. Vö. még lat.  (ú.) episodium ’mellékes dolog, részlet’, (h.) episodion ’kiegészítés; közjáték’ [< gör. ἐπεισóδιον ’mellékcselekmény, mellékes esemény’]. A franciából terjedt el.  ⇒⌂  A magyarba a német és a francia nyelvből került át; az öt szótagú változatok a latinból származnak.  ⌂  Az epizóda változat hanghelyettesítés eredménye.

EtSz.; TESz.; EWUng. periódus