eltussol A: 1856 el ... tusolni (Nszt.); 1868 eltussoltatik [sz.] (Üstökös 1868. szept. 20.: 299) J: ’〈kényes ügyet〉 eltitkol, elkendőz | vertuschen’

Német mintára alkotott részfordítás, összetett szó. |  ≡  Vö. ném. vertuschen ’eltitkol, elködösít’ [< ném.  (kfn.) ver- (igekötő) + tuschen ’elhallgat; lecsendesít’].  ⌂  Az előtag a magyarban az →el igekötő. A szó keletkezésében szerepet játszhatott a →tus² alakja és jelentése.  ∼  A (R.) eltusíroz ’eltussol’  (1866/: NSz.) a magyarban olyan igék mintájára jött létre, mint a →blamíroz, →flangíroz stb.

TESz.; EWUng. elNszteltussol