dózse A: 1785 Dosának (NSz.); 1793 Dózse (Nszt.) J: ’az egykori velencei, ill. genovai köztársaság választott államfője | Doge’

Olasz  (vel.) jövevényszó. |  ≡  Ol.  (vel.) dóſe, doxe [x = ž], – ol. doge: ’dózse’ [lat. dux, ducem [tárgyeset] ’vezér’]. Vö. még ol.  (gen.) dose, dȗxe ’ua.; dózse’.  ≋  Megfelelői: ném. Doge; fr. doge stb.: ’dózse’.  ⌂  A dózsa változat hangrendi kiegyenlítődéssel keletkezett, amelyben a magyar Dosa, Dózsa [szn.](1359: OklSz.) analógiás hatása is közrejátszhatott.  ⊚  A szó ma jobbára csak történettudományi és történeti tárgyú művekben fordul elő.

EtSz. dús a.; TESz.; EWUng. cúg, dukát, dús, konduktor, produkál, redukál, tus⁴, viadukt