délibáb A: 1562 déli bábác (Nyr. 93: 484); 1707 délibáb (MNy. 40: 115); 1796 Delibábáról (Nszt.); 1832 délbáb (NSz.) J: 1 1562 ’boszorkány; gonosz személy | Hexe; bösartige Person’ (); 2 1707 ’egy fajta optikai csalódást okozó légtükröz(őd)és | Art Luftspiegelung’ # () Sz: délibábos 1844 Délibábos (Petőfi: ÖM. 1: 107)

Összetett szó. |  ⌂  Az előtag valószínűleg a déli ’nappali 12 óra körüli’(→dél), és arra vonatkozik, hogy a délibáb leginkább déltájban látható. Az utótag a →bába ’öregasszony’ vagy a →báb ’baba alakú tárgy’ lehet. Ennek jelentéstani alapját az a körülmény magyarázhatja, hogy a légkörtükröződésben megjelenő kép gyakran ember formájúnak látszik. Vö. még ném. Fata Morgana; ol. fata morgana: ’egy fajta délibáb’ tkp. ’Morgana tündér’. Az utótag esetében szóvegyüléssel is számolhatunk.

EtSz.; TESz.; Nyr. 93: 483; MNy. 70: 345; EWUng. délNsztdélibáb; ↪délibábos