dágvány × A: 1786 Dágvány (Nszt.); 1788/ dagványnak (NSz.) J: ’ragadós, mély sár | klebriger, tiefer Schlamm’

Bizonytalan eredetű, esetleg fiktív tőből keletkezett származékszó. |  ⌂  A tő a →dagad szócsaládjának tövével lehet azonos. A végződés névszóképzőnek tűnik; vö. →ásvány, →járgány stb.

EtSz.; TESz.; EWUng. dagad