doromb A: 1577 doromb (KolGl.); 1824 dromb (Nszt.); nyj. dorong, Durombot, trombodat (ÚMTsz.) J: ’egy fajta kezdetleges hangszer; fújással és pengetéssel megszólaltatott népi hangszer | Art primitives Musikinstrument; Maultrommel’

Belső keletkezésű, valószínűleg elvonás eredménye. |  ⌂  Feltehetőleg a →doromblya szóból keletkezett a képzőnek vagy képző és birtokos személyjel kapcsolatának értelmezett lya végződés elhagyásával. Ezt a magyarázatot a két hangszer hasonlósága támogatja. Azonban az is lehetséges, hogy az elvonás a →dorombol-ból történt.  ∼  Idetartozik a valószínűleg hangrendi átcsapással keletkezett (R.) dörömb ’doromb’  (1808: Sándor I.: Toldalék).

TESz.; EWUng. doromblya, dorombol