dinnye A: 1086 Dinna [hn.] (Györffy: DHA. I: 252); 1216/ Dina [hn.] (Györffy: ÁMTF. 3: 413); 1305/ Dinneberki [hn.] (Györffy: ÁMTF. 1: 297); 1328 ? Dennaberke [hn.] (Györffy: ÁMTF. 1: 297); 1391 Dynnyes [sz.] [szn.] (MNy. 63: 366); 1395 k. dÿne (BesztSzj. 417.); 1551 gÿnye (TörtTár 1910: 398); 1552 Duͤnnyés [sz.] (NySz.); 1631 e. gyenének (Nyr. 33: 278); nyj. dënnye (Nyatl.); Dönnye (MTsz.) J: 1 1086 ? ’dinnyeföld | Melonenfeld’ (), 1579 ’ua.’ (SzT.); 2 1305/ ? ’sárgadinnye; görögdinnye | Zuckermelone; Wassermelone (Cucumis melo; Citrullus lanatus)’ # (), 1395 k. ’ua.’ (); 3 1890 ’sütőtök | Backkürbis’ (Nyr. 19: 143); 4 1969 ’bolond(os) ember | närrischer Mensch’ (KisU. 1933. nov. 26.: [1]) Sz: dinnyés 1391 [szn.] ()

Szláv jövevényszó. |  ≡  Szbhv. dinja ’sárgadinnye’; szlk. dyňa ’dinnye’, (N.) ’tök’; or. дыня ’sárgadinnye’; stb. [? < szláv *du- ’felfúj’].  ⌂  A dinya változat, ill. a 2. jelentés az eredeti. A dinnye alak hangrendi kiegyenlítődéssel és mássalhangzónyúlással keletkezett. A 4. jelentés tréfás metafora.  ∼  Idetartozik: sárgadinnye ’cukordinnye’  (1604: Szenczi Molnár: Dict.), amely a →sárga + dinnye jelzős alárendelő összetételeként keletkezett a korábbi adatoltságú →görögdinnye párjaként. Hasonló megnevezéshez vö. szlk. žlta dyňa ’sárgadinnye’.

EtSz.; Kniezsa: SzlJsz. 155; TESz.; EWUng. dinka, doh, görögdinnye, királydinnyeNsztdinnye; ↪dinnyés