dinka × A: 1780 Dinka (Nszt. dinka¹ a.); 1795 k. denka (NSz.); 1829 dinga (MNy. 2: 374) J: ‹fn› 1 1780 ’egy fajta szőlő | Art Weintraube’ (); 2 1838 ’pirosas szín | rötliche Farbe’ (Nszt. dinka¹ a.) | ‹mn› 1904 ’pirospej 〈ló〉 | rotbraun 〈Pferd〉’ (Nyr. 39: 183)

Szerbhorvát jövevényszó. |  ≡  Szbhv. dinka, (N.) dȋnjka: ’egy fajta szőlő’ [a szbhv. plovdinka ’ua.’ népetimológiás téves tagolásából keletkezett; vö. szbhv. plav ’kék’ + dinja ’sárgadinnye’ szóból]. A szőlőfajta megnevezése tulajdonképpen a blg. Плoвдин [hn.]-re, Plovdiv város nevének változatára megy vissza.  ⌂  Főnévi 1. jelentésében borászati szakszóként is él. Melléknévi jelentése metafora.  ≁  A dinka ’úritök, sütőtök’  (1807: Nszt. dinka² a.) a szlk. dynka ’kis dinnye’, (N.) ’kis tök’ átvétele.

MNy. 2: 148; EtSz.; Kniezsa: SzlJsz. 155; TESz.; NyK. 70: 403; EWUng. dinnyeNsztdinka¹