dinasztia A: 1792 dynaſtia (Farkas: GLEl.); 1810 Dinasztia (NSz.) J: 1 1792 ’uralkodócsalád; uralkodóház | Herrscherfamilie; Herrscherhaus’ (); 2 1805/ ’nemzedék | Generation’ (NSz.); 3 1843 ’nemzedékeken át fontos szerepű, nagy hatalmú, ill. vmely szakmában, hivatásban több nemzedéken át tevékenykedő, nagy tiszteletnek örvendő család | hervorragende, Einfluss ausübende Familie’

dinasztikus A: 1842 dynasticus (Nszt.); 1893 dinasztikus (PallasLex. Dinasztia a.) J: 1 1842 ’az uralkodóházzal kapcsolatos | das Herrscherhaus betreffend’ (); 2 1868 ’befolyásos családdal kapcsolatos | Einfluss ausübende Familie betreffend’ (Nszt.)

Nemzetközi szók. |  ≡  Ném. Dynastie; ang. dynasty; fr. dynastie; stb.: ’dinasztia’; – vö. még lat.  (k.) dynastia ’uralkodóház, uralkodócsalád’, (h.) ’hatalom’ [< gör. δυναστεία ’uralom, hatalom; arisztokrácia’] | ném. dynastisch; ang. dynastic; fr. dynastique; stb.: ’dinasztikus’; – vö. még gör. δυναστικóς ’az uralkodócsaláddal kapcsolatos; önhatalmú, önkényes’.  ⇒⌂  A dinasztia a latinból származik, a dinasztikus pedig német és francia közvetítéssel került át, latinosított szóvéggel.  ∼  A (R.) dinaszta ’fejedelem; a dinasztia, az uralkodócsalád feje’  (1815: NSz.) a lat. dynasta ’a hatalom birtokosa’ [< gör. δυνάστης ’ua.’] átvétele.

EtSz.; TESz.; EWUng. dinamikaNsztdinasztia; ↪-dinasztia; ↪dinasztikus