dinamó A: 1883 dynamo gépeknek (MNy. 69: 362); 1895 dinamóknál (PallasLex.); 1900 dinamógép (NSz.) J: ’az öngerjesztés elve alapján működő elektromos generátor | Dynamo’

Nemzetközi szó. |  ≡  Ném. Dynamo; ang. dynamo; fr. dynamo; stb.: ’dinamó’. A megnevezés a német fizikustól, W. von Siemenstől 1816–1892 származik; vö. ném. dynamoelektrische Maschine, Dynamomaschine ’áramfejlesztő, generátor’. Ennek a szószerkezetnek, ill, összetételnek az előtagja tudatos szóalkotás a gör. δύναμις ’erő’ alapján. Vö. még ang. dynamo-machine; or. динaмo-мaшинa; stb.: ’elektromos generátor’. Az angolból terjedt el, ahol az önállósulás is történt.  ⇒⌂  A magyarba főleg német közvetítéssel került át.  ⌂  Kezdetben főleg a dinamógép() összetétel volt használatos, amely a német megfelelő (↑) részfordítása.

TESz.; EWUng. dinamika, masinaNsztdinamó