dal-

dalevező A: 1405 k. dal eueʒe (SchlSzj. 768.) J: ’kormánylapát; evező | Steuerruder; Ruder’ | dalgúzs A: 1585 dal gúsos [sz.] (Cal. 1072) J: ’a hajóborda felálló vége, amelyhez az evezőt gúzsolták | Spitze des Spants, woran das Ruder mit einer Weide befestigt wurde’

Összetett szavak előtagja, német  (feln.) jövevényszó. |  ≡  Vö. ném. Dolle, (kor. úfn.) dolle: ’faszeg; evezőszeg’ [< aln.  (kaln.) dolle ’ua.’].  ⌂  A (R.) dal ’farevező’  (1784: Baróti Szabó: KisdedSz. 17) valószínűleg a dalevező utótagjának tudatos elhagyásával keletkezett. Vö. még dallaz ’egy bizonyos módon evez’  (1825: EtSz.); (N.) dalladzó ’egy fajta evező’  (MTsz.).

EtSz. 2. dal a.; MNy. 62: 327; TESz.; Mollay: NMÉr.; EWUng. evez, gúzs