dagonya A: 1831 Dagonya (TudGyűjt. 7: 75) J: 1 1831 ’sáros mélyedés, amelyben állatok szoktak hemperegni | Suhle’ (); 2 1901 ’sáros hely általában | matschiger Ort’ (PNapló 1901. jan. 9.: 12)

dagonyázik A: 1860 Dagonyázni [sz.] (Nszt.) J: 1 ’állat dagonyában hempereg | suhlen 〈Wild〉’ (); 2 1938 ’(ember) sárban tapos, jár’ (UjMagyars. 1938. nov. 18.: 7)

A szócsalád alapja, a dagonya bizonytalan eredetű, esetleg fiktív tőből keletkezett származékszó. |  ⌂  A tő a →dagad szócsaládjának tövével lehet azonos. A végződés talán a →tivornya (→tivornyázik), →tohonya stb. végződésének tévesen képzőként való alkalmazásából keletkezhetett.

A dagonyázik származékszó. |  ⌂  A dagonyá-ból keletkezett -z igeképzővel. A 2. jelentésében a köznapi nyelvhasználatban gyakrabban fordul elő, mint az alapszava.

EtSz.; TESz.; EWUng. dágvány a. dagad