csüllő × A: 1793 Tsüllö́ (Kiss J.: Mad. 183) J: ’csonkasirály | Stummelmöwe (Rissa tridactyla)’

Egy fiktív tövű származékszó szófajváltása. |  ⌂  Főnevesült folyamatos melléknévi igenév képzővel; az alaktanához vö. →kenő, szülő (→szül). A tő onomatopoetikus eredetű, a sirály vijjogásának utánzására.

MNy. 2: 39; EtSz.; TESz.; EWUng.Nsztcsüllő