császkál × A: 1807 császkálnak (NSz.) J: 1 1807 ’mászkál; csavarog | herumkriechen; sich umhertreiben’ (); 2 1908 ’lábatlankodik | jmdm im Wege stehen’ (MNy. 4: 139); 3 1928 ’csoszogva jár | schlürfend gehen’ (ÚMTsz.)

Szóhasadás eredménye. |  ⌂  A csúszkál-ból (amely a →csúszik származékszava) a mászkál (→mászik) hatására keletkezett.  ∼  Ikerszó ugyanezekből a tagokból: császkál-mászkál ’(ide-oda)mászkál/-csúszkál’  (1881: TanEgyMNyTárs. 1/3: 250). – Idetartoznak még: császkirál ’(ide-oda)mászkál/-csúszkál’  (1825: Kreszn.); (N.) császkurál ’ua.’  (Gáldi: Szótir. 405).  ⚠  Az értelmezés, miszerint a szó a császkál-mászkál-ból () önállósodással, ill. a csúszkál és a mászkál szóvegyülésével jött volna létre, kevésbé valószínű.

EtSz. 3. csász a.; TESz.; Benkő: FiktI. 135; EWUng. csúszikNsztcsászkál