csárog × A: 1786 tsárogják (Nszt.); 1863 csárrogásától [sz.] (Kriza [szerk.] Vadr. 430); nyj. csármog (ÚMTsz.) J: 1 1786 ’károg, rikácsol 〈madár〉 | krähen, krächzen 〈Vogel〉’ (); 2 1874 ’fecseg; lármáz | schwatzen; lärmen’ (Nyr. 3: 514)

Onomatopoetikus eredetű. |  ⌂  A szótő a →csárma szó́éval azonos. A szó végződése: gyakorító képző.  ∼  Ugyanebből a tőből: csaritál ’fecseg, locsog’  (1838: NSz.).  ≁  A hasonló hangalakú, különböző fiktív tövű hangutánzó-hangfestő eredetű származékszavak, amelyek azonban a csárog-gal etimológiailag nem függenek össze:  cságár ’fecsegő, locsogó’  (1791: NSz.);  csáforít ’fecseg, locsog; rikácsol, veszekszik’  (1832: TudGyűjt. 3: 70);  csáfori ’nagyszájú, fecsegő, locsogó’  (1873: Nyr. 2: 44).

EtSz.; TESz. csáforít a. is; EWUng. csárma, csiricsáré, károgNsztcsárog