csicserborsó × A: 1395 k. cicer borſo (BesztSzj. 477–478.); 1405 k. chicer borſo (MNy. 37: 274); 1767 Tsitser borsó (Pápai Páriz–Bod: Dict. Cĭcer a.); 1783 Csitserborsó (NSz.) J: ’a pillangós virágúak családjába tartozó, a bükkönnyel rokon termesztett növény | Kichererbse’

csicseriborsó A: 1572 cichiri borso (NySz. borsó a.); 1590 cziczeri borso (Szikszai Fabricius: LatMSzj. 33); 1664 ciceri-borsót (Wagner: Phras. 2: 30); 1664 Csicheri borsó (NySz. borsó a.); 1790 k. Csecseri borsó (Nyr. 85: 210); 1836 Tsítseri borsó (Kassai: Gyökerésző 5: 292); nyj. cicëli borsó (ÚMTsz.); csicsíri borsó (Csűry: SzamSz.); csincseriborsó (MTsz.) J: ’a pillangós virágúak családjába tartozó, a bükkönnyel rokon termesztett növény | Kichererbse (Cicer)’

A szócsalád időrendben legkorábbi tagja, a csicserborsó részfordítás német minta alapján, összetett szó. |  ≡  Vö. lat. cicerpisum ’csicseriborsó’ [< lat. cicer ’ua.’ + pisum ’borsó’; tautologikus összetétel].  ≋  Megfelelői: ném. Kichererbse; ang. chick-pea; fr. pois-chiche; stb.: ’csicseriborsó’.  ⌂  A cs-vel való kiejtéshez vö. →csízió.

A csicseriborsó összetétel. |  ⌂  A csicseriborsó első tagja származékszó a csicser-ből melléknévképzővel, népetimológiai értelmezéssel jött létre, tkp. ’Csicser vidékéről származó ‹borsó›’; vö. 1263 k.Checher [hn.](Szentpétery: KritJ. 1: 414).

A szócsaládhoz még |  ∼  Az összetételekből önállósodás útján: (N.) cicer, cicor, csiccseri stb. ’csicseriborsó’  (ÚMTsz.).

EtSz.; TESz. csicseri a.; EWUng. borsó