csendőr A: 1833 csendőrség [sz.] (Nszt.); nyj. csender, csendër, csindér, csöndir (ÚMTsz.) J: 1 1833 ’zsandár | Gendarm’ (); 2 1834 ’járőr | Patrouille’ (Szily: NyÚSz.)

Nyelvújítási összetett szó. |  ⌂  A →csend² (→csendes) + →őr² tagokból keletkezett, birtokosi, jelöletlen alárendeléssel. A keletkezéséhez a →zsandár némileg hasonló hangalakja is hozzájárulhatott.  ⌘  Nyelvújítási szóalkotás.

Tolnai: Nyelvújítás 212; TESz.; EWUng. csendes, őr²Nsztcsendőr