csendélet A: 1832 csendéletében (Mulattató 1832/8: 63); 1840 csendélet-képeit (NSz.) J: ’élettelen tárgyaknak képen való ábrázolása | Stilleben’

Német mintára alkotott tükörfordítás, összetett szó. |  ≡  Vö. ném. Stilleben ’élettelen v. mozdulatlan tárgyak ábrázolása’ a [holl. stilleven ’ua.’ alapján; a holl. stil ’csendes, nyugodt’ + leven ’élet’ szavakból].  ⌂  A magyarban: →csend² (→csendes) + élet (→él¹).  ∼  Ugyanezekből a tagokból, de ettől az összetételtől függetlenül keletkeztek: csendélet ’tétlen élet’  (1817: Nszt.).

TESz.; EWUng. csendes, él¹Nsztcsendélet