csempészet A: 1793 Csempészet (Szily: NyÚSz.) J: ’olyan cselekedet, tevékenység, amelynek során vki jogellenesen v. titokban át-, ki- v. bejuttat vmit v. vkit vhova | Schmuggel’ #

csempész A: 1834 csempeszek (Jelenkor 1834. jan. 18.: 47); 1839 csempész (NSz.) J: ’csempészettel foglalkozó személy | Schmuggler’ #

csempészik A: 1843 csempészve [sz.] (Nszt.); 1959 csempészik [] (ÉrtSz.) J: ’be/kicsempész vmit vhová/vhonnan | schmuggeln’ #

Valószínűleg a szócsalád alapja, a csempész tudatos szóalkotásból eredő szóhasadás eredménye. |  ⌂  A →csempesz-ből keletkezett e > é hangzónyúlással. E szó keletkezésének következtében a →csempesz ’csempész’ jelentése kiszorult.

A csempészet származékszó. |  ⌂  A csempész-ből -t névszóképzővel keletkezett; az alaktanához vö. →sziget.

A csempészik analógiás alakulat. |  ⌂  A csempész-ből keletkezett azáltal, hogy a szót a vadász : vadászik (→vad), halász : halászik (→hal²) analógiájára igeként használták.

A szócsaládhoz még |  ∼  Idetartoznak: csempező ’csempésző’  (1839: NSz.); csempéz ’csempészik’  (1839: NSz.).  ⌘  Nyelvújítási szóalkotások.  ⚠  A (R.) csemp (→csempesz) szóból származékszóként való magyarázata kevésbé valószínű.

EtSz. csempes a.; TESz.; EWUng. csempeszNsztcsempész²; ↪csempészet; ↪csempészik