csalma × A: 1648 czalmat (Kakuk: CultW. 50) J: 1 1648 ’turbán | Turban’ (); 2 1790 ’török katona | türkischer Soldat’ (MNy. 51: 72); 3 1792 ’süveg | Kappe’ (Ruzsiczky: KazTájsz. 201)

Oszmán-török jövevényszó, esetleg déli szláv közvetítéssel is. |  ≡  Oszm. c̦alma ’turbán’; – vö. még blg. чaлмa; szbhv. čalma: ’ua.’. Az oszmánban a c̦al- ’(fel)gombolyít, (be)göngyöl’ szóból.  ≋  Megfelelői: rom. cealma; ukr. чaлмa; újgör. τζαλμᾱς; stb.: ’turbán’.

EtSz.; TESz.; Kakuk: ÉlOsm. 98; EWUng.Nsztcsalma