csalfa A: 1429 Chalfa [szn.] (MNy. 63: 205); 1582 Czal faual (Enyedi: Gism. 55. vsz.) J: ‹fn› 1429 ? ’csábító eszköz | Lockmittel’ (), 1582 ’ua.’ () | ‹mn› 1429 ? ’hamis; hűtlenkedő 〈különösen szerelmi téren〉 | falsch; treulos 〈bes. in der Liebe〉’ # (), 1585 ’ua.’ (Cal. 135)

Összetett szó. |  ⌂  A csal ’csapda, kelepce’ (→csal) + valószínűleg →fa szavakból keletkezett, jelzői alárendeléssel. Eredetileg egy vadászati, ill. madarászati fogóeszköz szakszava lehetett és egy bizonyos karót vagy botot, vesszőt jelenthetett. A melléknévi jelentés feltehetőleg másodlagos keletkezésű.

NNyv. 3: 1; MNy. 46: 128; TESz.; EWUng. csal, fa