centrifuga A: 1831 centrifuga erők (NytudÉrt. 93: 37); 1957 centrifúga (Bakos F.: IdSz.) J: ‹mn› 1831 ’a középponttól távolító | zentrifugal’ () | ‹fn› 1928 ’a centrifugális erő elvén alapuló szerkezet | Zentrifuge’ (TechnLex. 1: 200) Sz: centrifugál 1894 centrifugálják (PallasLex.)

centrifugális A: 1853 centrifugalis (BpHírlap 1853. jún. 26.: [1]); 1865 centrifugális (Babos: KözhSzt.); 1893 Centrifugál (PallasLex.) J: 1 1853 ’a középponttól távolító | zentrifugal’ (); 2 1893 ’zárt 〈virágzat〉 | geschlossen 〈Blütenstand〉’ ()

Nemzetközi szók. |  ≡  Ném. Zentrifuge; ang. centrifuge; fr. centrifuge; ol. centrifuga; stb.: ’centrifuga’, az angolban és a franciában ’centrifugális’ is | ném. zentrifugal; ang. centrifugal; le. centryfugalny; stb.: ’centrifugális’, az angolban ’centrifuga’ is. A francia centrifuge() melléknév a lat.  (ú.) vis centrifuga ’centrifugális erő’ szószerkezet utótagja alapján keletkezett [vö. lat. centrum ’középpont’ és a fugere ’menekül, szökik’ szavakat].  ⇒⌂  A magyarba leginkább német közvetítéssel kerültek át, a centrifugális latinosított végződéssel. A centrifuga melléknévként elavult.

TESz. centrifugális a.; EWUng. centrum, fúga