centi A: 1876 centi (MNy. 69: 361); nyj. canti (ÚMTsz.); cënti (MNy. 38: 335) J: 1 1876 ’centiméter 〈mint mértékegység〉 | Zentimeter 〈als Maßeinheit〉’ (); 2 1906 ’mérőszalag | Maßband’ (Nszt.) Sz: centiz [főleg ki~] 1972 kicentiz ’(túlzott) pontosságra törekedve kimér | haargenau ausmessen, berechnen’ (ÉKsz.) – De vö. 1834 centiméter ’egyszázad méter 〈mint mértékegység〉 | Zentimeter 〈als Maßheit〉’ (Nszt.)

Összetett szó előtagjának önállósulása. |  ⌂  A centiméter-ből () keletkezett. A magyar szó nemzetközi minták alapján alkotott részfordítás; vö. ang. centimeter; ném. Zentimeter; fr. centimètre; stb.: ’centiméter’. Az előtag forrása a lat. centi- ’száz-’, amely a lat. centum ’száz’ birtokos esete: vö. lat. centiceps ’százfejű’, centimanus ’százkarú’. Hasonló összetételek, amelyek szintén nemzetközi minták alapján keletkeztek: centiliter ’egy század liter’ (1878: Nszt.); centigramm ’egy század gramm’ (1893: PallasLex.); vö. ném. Zentiliter, Zentigramm; fr. centlitre, centigramme: ’centiliter’, ’centigramm’.

MNy. 38: 335; TESz.; EWUng. csentéz, csimpolya, hektár, kantár¹, méter, percent, száz, toklász