bízvást A: 1546/ Bÿzuaſt (HoffgreffÉn. S2a) J: 1 1546/ ’bizony, valóban, tényleg | wahrlich’ (); 2 1584 ’bizakodva | zuversichtlich’ (NySz.); 3 1592 ’véletlenül | zufällig’ (Cisio K1a)

Megszilárdult ragos alakulat. |  ⌂  A bízva ’vkiben/vmiben bízva, vkire v. vmire hagyatkozva’ szóból -st módhatározóraggal keletkezett. A bízva a →bízik-ből jött létre -va határozói igenévképzővel.  ∼  Hasonló határozói igenév ugyanebből az igéből: bízván ’megbízik vkiben/vmiben’  (1517: DomK. 215). Ehhez hasonló: (R.) bízvásban ’biztosan, bizonyosan ‹határozószóként›’  (1597: MNy. 68: 18), ez a bízvást-ból -b középfokjellel és -n módhatározóraggal jött létre.

Klemm: TMondt. 214; TESz.; EWUng. bízik