bízik A: 1138/ ? Bizau [sz.] [szn.] (MNy. 32: 131); 1211 Bizothlon [sz.] [szn.] (PRT. 10: 515); 1372 u./ byʒÿkuala [] (JókK. 44); 1553/ buͤzzuc (Tinódi: Cronica A3b) J: 1 1211 ? ’bizakodik | zuversichtlich sein’ # (), 1372 u./ ’ua.’ (); 2 1211 ? ’bizalma van vkiben | jmdm trauen’ # (), 1372 u./ ’ua.’ (); 3 1495 e. ’gondozásra átad | anvertrauen’ (GuaryK. 46); 4 1519 ’vmi fölé rendel | einer Sache vorsetzen’ (JordK. 433); 5 1603 ’ráhagy vkire | überlassen’ (NySz.) Sz: bizodalom 1372 u./ byʒadalmat ’hit, bizakodás | Vertrauen’ (JókK. 147) | bízlal 1372 u./ byʒlaltattatot [sz.] ’(meg)bízik vkiben | vertrauen’ (JókK. 53); 1492 ’bátorít, buzdít, felélénkít 〈vkit〉 | aufmuntern’ (KL. 7.) | bizodalmaz 1416 u./² biʒodalmaʒiatoc ’bízó, bizakodó, reményteljes | zuversichtlich sein’ (MünchK. 103rb) | bizakodik 1460 k. Bÿʒakodo [sz.] (JászGl. 3.) | bizalkodik 1460 k. Bÿʒalkoda[s] [sz.] ’bizakodik, bízik | zuversichtlich sein’ (JászGl. 19.) | bizodalmas 1470 biʒodalmaſth ’bízó, bizakodó, reményteljes | zuversichtlich’ (SermDom. 2: 382) | biztat 1519 byztathwan [sz.] (JordK. 770) | bizalom 1683 Bizalmas [sz.] (Szily: NyÚSz.) | bizalmas 1683 Bizalmas (Szily: NyÚSz.) | bizottság 1771 bizottságra ’bizalom | Vertrauen’ (NSz.); 1831 ’bizottság | Ausschluß’ (Szily: NyÚSz.) | bizomány 1804 Bizomány (Szily: NyÚSz.) | bizalmatlan 1832 Bízalmatlan (Nszt.) | bizottmány 1836/ bizottmány (NSz.) | bizalmi 1841 bizalmi (Nszt.); 1850 bizalmi (Nszt.)

Ismeretlen eredetű. |  ⌂  Nagyon régi szó. A 3–5. jelentésben csupán a bíz változat használatos. A bizalom származékszó a bizodalom-ból keletkezett szóösszerántással; a bizottság, bizomány, bizottmány nyelvújítási származékszavak.  ⚠  Finnugor magyarázata téves.

TESz.; MNy. 81: 141; EWUng. bizony, bizton, biztos, bízvást, hitbizomány