bizton A: 1535 bizton (ItK. 6: 292); 1831 Bízton (Kreszn.) J: 1 1535 ’bizonyosan | gewiß’ (); 2 1815 ? ’bátran | getrost’ (Nyr. 48: 132), 1819 ’ua.’ (NSz.); 3 1843 ’biztonságban | in Sicherheit’ (NSz.)

biztonság A: 1825–1827 biztonság (Nszt.); 1846 biztonságban (Szily: NyÚSz.) J: 1 1846 ’megóvás, védelem, védettség | Sicherheit, Schutz’ # (); 2 1861 ’bizonyosság | Gewißheit’ (NSz.)

A szócsalád alapja, a bizton megszilárdult ragos alakulat. |  ⌂  A bízt (~ bízott) ’vkihez bizalommal volt, vkiben megbízott’  (1547: LevT. 1: 43) szóból, -n módhatározóraggal. A bízt ~ bízott alakok a →bízik-ből keletkeztek (befejezett) melléknévi igenévképzővel. – A biztonság a bizton-ból -ság névszóképzővel alkotott származékszó.

TESz.; EWUng. bízik