áspa × A: 1405 k. aſpa (SchlSzj. 2114.); 1572 ? Asp (OklSz.); 1585 áspa (Cal. 48); 1825 áspó (NSz.); nyj. ásop (MTsz.) J: ’motolla | Haspel’

Jövevényszó, valószínűleg olasz  (É.) eredetű. |  ≡  Ol.  (giul.) aspa ’motolla’; ol.  (tr.) aspo ’ua.; horgonycsörlő’, (R.) aspa ’motolla; csörlő’. Az újlatin nyelvekben a gót *haspa ’motolla’ átvétele; vö. sp. aspa; port. aspa; stb.: ’ua.’.  ⌂  A származtatás gyengéje, hogy a szövés-fonás magyar terminológiájában csak szórványosan fordulnak elő olasz eredetű szavak; vö. mégis →rokka.  ⊚  Főleg a délnyugati nyelvjárások szava.

EtSz.; MNyTK. 73: 33; TESz.; Mollay: NMÉr.; EWUng.Nsztáspa