azonos A: 1810 azonos (Szily: NyÚSz.) J: ’egyező, ugyanazon 〈személy, dolog, fogalom〉 | identisch’ # Sz: azonosít 1831 azonosítani [sz.] (Szily: NyÚSz.) | azonosság 1834 Azonosság (Kunoss: Szóf.) | azonosul 1839 azonosúlt (Athenaeum 1839. nov. 21.: 652); 1860 azonosulnak (Nszt.) – De vö. 1645 azonság (NySz.)

Tudatos szóalkotással keletkezett származékszó. |  ⌂  Az →az¹ mutató névmás azon származékából keletkezett melléknévképzővel; az alaktanhoz vö. különös (→külön), magános (→magán) stb.  ⌘  Nyelvújítási szó, amely eredetileg inkább csak tudományos szakszó volt.

EtSz. az a.; Tolnai: Nyelvújítás 209; TESz.; EWUng. az¹UN UEW. № 656