avar² A: 1559 Auareſec (Székely I.: Krón. 142a); 1636 avarok (Pázmány: ÖM. 6: 453); 1738 Avarus (MNy. 68: 335); 1767 Abár (MNy. 68: 335) J: ‹fn› 1559 ’avar ember | Aware’ () | ‹mn› 1738 ’az avarokkal kapcsolatos | awarisch’ ()

Latin  (k.) jövevényszó. |  ≡  Lat.  (k.) Avari [többes szám], Avares [többes szám] ’avar’ [< gör.  (biz.) Ἄβαρoι [többes szám], Ἄβαρεις [többes szám] ’ua.’]. Forrása esetleg egy török nyelv lehet.  ≋  Megfelelői: ném. Aware; fr. Avare; stb. ’avar’.  ⌂  Az avares változat a latin többes számú alak átvétele. Az avarus változat az us-ra végződő latin eredetű népnevek analógiás hatására utal. Az abár változat téves olvasat következtében nem a bizánci, hanem a klasszikus görög hangértékű hangot tartalmazza. Az avar alakhoz vö. →dán.

EtSz.; MNy. 36: 156; TESz.; Németh Gy.: HonfKial. 125; EWUng.Nsztavar²; ↪avar³