al-²

altiszt A: 1759 AllTisztek (Nyr. 30: 524) J: ’tiszthelyettes | Unteroffizier’ | alkirály A: 1786 all-Királlya (Nszt.) J: ’teljes uralkodói jogkörrel nem rendelkező, a közös királyt képviselő személy | Vizekönig’ | aligazgató A: 1786 al igazgatójának (NSz.) J: ’az igazgató helyettese | Unterverwalter’

Tükörfordítások előtagja, azonos az →al ’alsó’ melléknévvel. |  ≡  A tükörfordítások német mintájú összetett szók; vö. ném. Unteroffizier, Vizekönig, Unterverwalter.

TESz. al- a.; EWUng. al, igaz, király, tisztNsztal; ↪al-; ↪aligazgató; ↪alkirály; ↪altiszt