demizson A: 1904 demijohn (dömidson) (Radó: IdSz.); 1930 demizson (Nszt.); nyj. dëvizsony (ÚMTsz.) J: ’nagy, öblös hasú, fonott burkolatú üveg | große Korbflasche, Demijohn’

Nemzetközi szó. |  ≡  Ném. Demijohn; ang. demijohn; fr. dame-jeanne, (R.) dame-jane; stb.: ’demizson’. Valószínűleg a franciából terjedt el, amelyben a délfrancia–katalán partvidéken élő matrózok tréfás vagy népetimológiás névadásából keletkezett; vö. fr. dame Jeanne, tkp. ’Johanna ('Janka') asszony’; vö. még fr.  (R.) jane ’palack’, amely a fr. Jeanette [szn.]-ből fejlődött kivált közszóvá.  ⇒⌂  A magyarba angol és német közvetítéssel került át.

TESz.; EWUng. dáma, donzsuán