december A: 1416 u./² December (MünchK. 6r); 1796 Décembertől (Nszt.) J: 1 1416 u./² ’a naptári év utolsó, 12. hónapja | Dezember’ # (); 2 1762 ’posztóval borított prémes bunda | mit Pelz gefütterter Wintermantel’ (MNy. 6: 371)

Latin jövevényszó. |  ≡  Lat. (mensis) December ’december’ [a lat. decem ’tíz’ alapján]. Eredetileg a márciussal kezdődő év 10. hónapját jelölte; ehhez vö. →szeptember, →október, →november.  ≋  Megfelelői: ném. Dezember; fr. décembre; stb.: ’december’.  ⌂  A 2. jelentés metonímia. Vö. még décbunda ’szőrmebélésű télikabát’  (1825: Nszt.), amely nyelvjárási szó a déc (< december) + →bunda összetétele.  ∼  A hónapnév más, részben régi nyelvi, részben nyelvjárási megnevezései: karácsonyhó(1489 k.: MKsz. 1895: 114); karácsony hava(15. sz.: MKsz. 1904: 254); vígan lakó hó tkp. ’az örvendezés hava’  (1539: CorpGr. 18); télelő(1810 k.: MNy. 61: 107).; véghó(1810 k.: MNy. 61: 107).

Melich: SzlJsz. 1/2: 294; TESz. décbunda a. is; EWUng. dékán