baptista A: 1798 Baptiſta (Katona I.: Historia III/XXII: 269); 1808 Baptiszták (NytudÉrt. 93: 20); nyj. bakpista (ÚMTsz.) J: ’a gyermekkori keresztség helyett a felnőttek keresztségét helyeslő protestáns | Baptist’

Nemzetközi szó. |  ≡  Ném. Baptist; ang. baptist; fr. baptiste; stb.: ’baptista’. Felekezeti megjelölésként az angolból terjedt el [< lat.  (e.) baptista ’keresztelő, keresztelést végző’ < gör. βαπτιστής ’keresztelő’, tkp. ’alámerítő’]. Az elnevezésnek az az alapja, hogy a 17. sz. első harmadában Angliában keletkezett protestáns vallási felekezet tételei szerint a keresztségben csak felnőttek részesíthetők, és a keresztelés módja a vízbe való teljes belemerítés.  ⇒⌂  A magyarba német vagy angol közvetítéssel került át; a végződés latinosítása a magyarban történt.  ⌂  A bakpista változat tréfás népetimológia.  ∼  Személynév részeként idetartozik: (ʒent Janus) baptiʒta ’Keresztelő Szent János’  (1372 u./: JókK. 143), ez a latinból () származik.

TESz.; EWUng. batiszt