fajta A: 1615 faitának (NySz.); 1693/ fajt (NySz.) J: ’faj; fajon belüli változat | Art; Varietät, Abart 〈auch als Attr.〉’ #

Származékszó. |  ⌂  A →faj-ból keletkezett kicsinyítő képzővel; vö. →pacsirta, (N.) csomóta ’összesöpört kupac, rakás a szántón, tarlón’  (ÚMTsz.) (< →csomó); vö. még →bóbita, →bokréta stb.  ⚠  Kevésbé valószínű az a magyarázat, amely szerint megszilárdult birtokos személyjeles alak lenne.

EtSz.; TESz.; EWUng. faj, -fajta