erjedezik A: 1797 erjedzés [sz.] (Szily: NyÚSz.); 1808 erjedzék [] (NSz.); 1900 erjedező [sz.] (NSz.) J: ’szerves anyag erjesztők hatására egyszerűbb anyagokra bomlik | gären’

erjed A: 1820 erjedés [sz.] (Nszt.) J: ’szerves anyag erjesztők hatására egyszerűbb anyagokra bomlik | gären’ #

erjeszt A: 1841 erjesztőanyagra [sz.] (NSz.) J: ’okozza, hogy vmi erjedjen | gären lassen’ #

Tudatos szóalkotással keletkezett származékszók. |  ⌂  Az →erő főnévből keletkeztek különböző igeképzőkkel; az alaktanhoz vö. gyökerezik (→gyökér), →terjed : terjeszt stb. A szó belseji szervetlen j járulékhang megjelenését a →gerjed, sarjad (→sarjú) stb. szavak analógiás hatása magyarázza; a szervetlen j beillesztéséhez vö. még  →fürj. A szóalkotás alapja az a szemlélet, hogy a belső, erőbeli növekedést az erjed ige fejezi ki.  ∼  Idetartozik: erj ’erő, megfeszített akarat’  (1836: Fogarasi: MNZsebsz.); ez elvonás az igékből.  ⌘  Nyelvújítási szavak.

EtSz.; TESz. erjed a.; EWUng. erő