ellen-²

ellenfél A: 1750 ellenfélnél (NySz.) J: ’ellenség, ellenpárti | Gegner, Widersacher’ # | ellenszél A: 1757 ellen szél (NSz.) J: ’a haladás irányával ellenkező irányból fújó szél | Gegenwind’ # | ellenpárt A: 1794 ellen pártrúl (NSz.) J: ’a hatalmon levő párttal szemben álló csoport, tömörülés, ellenzék | Gegenpartei’ # | Ilyenek még: ellenlábas ’a Föld ellentétes oldalának lakója | Antipode’ (1791: NSz.) ’ellenfél, vetélytárs, rivális | Gegner, Rivale’ (1834: Nszt.); ellenméreg ’közömbösítő szer; antitoxin | Gegengift’ (1798: Nszt.); ellensúly ’terhelést kiegyenlítő súly | Gegengewicht’ (1808: Nszt.); ellenőr ’felülvizsgáló, felügyelő | Kontrolleur, Aufseher’ (1828: Nszt.); ellenszenv ’idegenkedés, antipátia | Antipathie’ (1829: MNy. 4: 253); ellenforradalom ’a forradalom előtti állapotok visszaállítása érdekében vívott harc | Gegenrevolution’ (1840: Nszt.)

Tükörfordítások előtagja, azonos az →ellen szóval. |  ⌂  A tükörfordítások német mintára alkotott összetett szók; vö. ném. Widersacher, Gegenwind stb. Az összetételek keletkezését latin, ill. nemzetközi minták is támogathatták; vö. lat. antipathia; ol. antipatia stb.: ’ellenszenv’; – ang. antidote; ol. antidoto; stb.: ’ellenméreg’; fr. contre-révolution; ol. controrivoluzione; stb.: ’ellenforradalom’; stb.  ⌘  Részben nyelvújítási szóalkotások.

TESz. ellen- a.; EWUng. ellen, fél², meó, párt, szél²