dölyfös A: 1520 k. dewlſes [ɔ: dewlfes] (BodK. 12); 1527 doͤlffoͤs (ÉrdyK. 330); 1566 doͤllyfoͤseckel (NySz.); 1790 dülfö́sség [sz.] (NSz.) J: ’gőgös, fennhéjázó | hochmütig’

dölyf A: 1792 dölyfbö́l (Nszt.) J: ’gőg | Hochmut’

A szócsalád alapja, a dölyfös valószínűleg származékszó. |  ⌂  A →dülled ’kiemelkedik, kiáll’ szóval függhet össze. A végződés -s melléknévképző lehet. A szó belseji f mibenléte és funkciója tisztázatlan.

A dölyf elvonás eredménye. |  ⌂  A dölyfös-ből keletkezett a nyelvújítás idején.

A szócsaládhoz még |  ∼  Ugyanerre az etimonra mennek vissza: (R.) döllye ’fennhéjázás, gőg’  (1527: ÉrdyK. 208), döllyés ’fennhéjázó, gőgös’  (1552: Heltai: Dial. B4b).

EtSz.; TESz.; EWUng. dülled