anglus A: 1405 k. anglis (SchlSzj. 530.); 1604 Angluſoc (Szenczi Molnár: Dict. Angli a.); 1782 ánglus-kóltsal (NSz.) J: ‹mn› 1405 k. ’angol | englisch’ () | ‹fn› 1604 ’angol 〈férfi〉 | Engländer’ ()

angol A: 1791 Ángolyokról (Nszt.); 1793 Angolyoknak, Angol (Nszt.); 1807 Anglok (NSz.); 1813 Ángolly (NSz.); 1816 ángol (NSz.) J: ‹fn› 1791 ’angol ember | Engländer’ # () | ‹mn› 1793 ’az angolokkal kapcsolatos, rájuk vonatkozó | englisch’ # ()

A szócsalád alapja, az anglus latin jövevényszó. |  ≡  Lat. Anglus ’angol’. Ez az ang.  (óang.) Angul ’Angeln ‹Schleswig–Holstein északkeleti vidéke›’, tkp. ’szögletes alakú, horogra emlékeztető határvonalú terület’ szóra megy vissza.  ⌂  A magyar szó végi s-hez vö. →ámbitus stb.  ⌘  A mai angol alak tudatos szóalkotással keletkezett nyelvújítási szó az anglus-ból.  ∼  Egyéb megnevezése: a (R.) anglius ’angol’  (1859: NSz.) szóvegyülés eredménye az anglus-ból és az angliai(1519 k.: DebrK. 80) származékból; vö. Anglia (1519 k.: DebrK. 84).

MNy. 2: 307; EtSz. angol a.; TESz. angol a.; EWUng. anglikán