a-

I  aki A: 1372 u./ akyt (JókK. 98); 1558 Az ky (SzT.) J: 1 1372 u./ ’ami | was 〈als Relativum〉’ (); 2 1416 u./² ’amely | welcher, -e, -es 〈für Gegenstände, als Relativum〉’ (MünchK. 19vb); 3 1416 u./² ’aki 〈személyre utaló vonatkozó névmás〉 | wer, welcher, -e, -es 〈für Personen, als Relativum〉’ # (MünchK. 27vb) | ami A: 1372 u./ amÿ (JókK. 103); 1456 k. aʒ mi (SermDom. 1: 318); 1594 ammi (Dévai: TízPar. E2b) J: 1 1372 u./ ’ami 〈dologra utaló vonatkozó névmás〉 | was 〈als Relativum〉’ # (); 2 1510 ’amely | welcher, -e, -es 〈als Relativum〉’ (KárOkl. 3: 72) | amely A: 1416 u./² a· meľ (MünchK. 28ra ); 1564 az mely (SzT.); 1574 ammely (SzT.) J: 1 1416 u./² ’ami | was 〈als Relativum〉’ (); 2 1486 ’amely 〈dologra utaló vonatkozó névmás〉 | welcher, -e, -es 〈als Relativum〉’ # (MNy. 21: 115) | Ilyenek még: amelyik ’〈dologra utaló vonatkozó névmás〉 | welcher, -e, -es 〈als Relativum〉’ # (1456 k.: SermDom. 2: 317); amilyen ’amely minőségű | wie 〈als Relativum〉’ # (1768: NSz.)II  amint A: 1538 az mÿnt (Pesti: Nomenclatura e3); 1592 a mint (TörtTár 1903: 416) J: ’ahogy | wie 〈als Relativum〉’ # | ahol A: 1515 A hol (AporK. 206); 1564 Az hol (SzT.) J: ’amely helyen | wo 〈als Relativum〉’ # – De vö. 1372 u./ aholot ’ua.’ (JókK. 88); 1561 az hwn ’ua.’ (SzT. ahon² a.) | amikor A: 1568 amikor (SzT.) J: ’amely időben | als; wenn’ # – De vö. 1517 Az mikoron ’ua.’ (RMNy. 2/2: 15) | Ilyenek még: amiképpen ’amint | wie 〈als Relativum〉’ (1523: Zolnai Gy.: Nyelveml. 227); ahova ’amely helyre | wohin 〈als Relativum〉’ # (1528: SzékK. 337); ahogy ’ha | falls, wenn’ (1595: SzT.) ’amely módon | als, wie 〈als Realtivum〉’ # (1596: SzT.); ahonnan ’amely helyről | woher 〈als Relativum〉’ # (1597: RMNy. 2/2: 15)III  amennyi A: 1495 e. āmenere (GuaryK. 44, lapszéli betoldás); 1526  k. Az Menÿ (MNy. 2: 257); 1527 Amene (ÉrdyK. 558); 1584 A menyt (SzT.) J: ’amilyen mennyiségű | wieviel 〈als Relativum〉’ # | ahány A: 1735 az...hány (SzT.); 1786 a' hány (Nszt.); 1847 a hány (Nszt.) J: ’amilyen számú, mennyiségű | wieviel 〈als Relativum〉’ #

Összetett szók előtagja, azonos az a¹ (→az¹) mutató névmással. |  ⌂  Az összetételek részben vonatkozó névmások (1., 3. csoport), részben határozószók (2. csoport). Az 1. csoport tagjai alanyi, tárgyi vagy határozói alárendelő összetett mondatokban keletkeztek úgy, hogy a vonatkozó szerepű határozatlan névmás – a mondathatár áttolódása következtében – összetapadt a főmondatbeli, rámutató szói szerepű →az¹ mutató névmással. Vonatkozó névmások hasonló módon más nyelvekben is keletkeztek; vö. fr. lequel, laquelle; ol. il quale, la quale; stb.: ’aki, amely, ami’. A 2. és 3. csoport tagjai az 1. csoport analógiás hatására keletkeztek.

MNy. 19: 114; Berrár: TörtMondt. 65; TESz.; EWUng. az¹, hány², hol, ki¹, mely, mennyi, mi², mint