tivornyázik A: 1750 k. Devernyézhetnek [sz.] (MNy. 53: 521); 1789 tivornyázott (Szily: NyÚSz.); 1791 tivornyázik [] (NSz.); 1794 tibornyázott (NSz.); 1818 divornyáz [□] (MNy. 66: 102); 1830 devernyázván [sz.] (MNy. 53: 521); nyj. devërnáz, dévérnyázik (ÚMTsz.); dëvërnyáz (MTsz.) J: ’vadul mulatozik | ein Zechgelage halten’

tivornya A: 1791/ tivornyává (MNy. 46: 276); 1802 deverna (MNy. 65: 233); 1821 tibornyájokat (NSz.); nyj. dëvërnȧ (ÚMTsz.) J: ’vad, fékevesztett mulatozás | Zechgelage’

A szócsalád alapja, a tivornyázik származékszó. |  ⌂  A →taberna ’kocsma, csapszék; vendégfogadó’ tivornya változatából -z igeképzővel és metonimikus jelentésváltozással.

A tivornya elvonás eredménye. |  ⌂  A tivornyázik-ból jött létre.

TESz.; EWUng. taberna